AMD - vekom podmienená makulárna degenerácia

Okuliare

Vekovo podmienená makulárna degenerácia (AMD) je chronická progresívna patológia, ktorá zahŕňa poškodenie makulárnej oblasti fundu oka, zatiaľ čo sú postihnuté sietnice, chrómové kapiláry a pigmentový epitel. AMD v oftalmológii v rôznych obdobiach bola označená rôznymi termínmi: centrálna involučná dystrofia makuly, senilná makulárna dystrofia, dystrofia Kunta Junius, makulopatia súvisiaca s vekom a ďalšie. V súčasnej dobe sa vytvoril spoločný názor, že ide o prejavy tej istej patológie.

Vekovo podmienená makulárna degenerácia je hlavnou príčinou zlého videnia a slepoty u pacientov starších ako 50 rokov av krajinách Európy a USA av juhovýchodnej Ázii. Počet ľudí, ktorí stratia svoj zrak sa zvyšuje s vekom. V našej krajine sa táto patológia vyskytuje u 15 ľudí z 1000. Priemerný vek pacientov sa pohybuje od 55 do 80 rokov.

Vekovo podmienená makulárna degenerácia (AMD) je charakterizovaná bilaterálnymi léziami, centrálnou lokalizáciou patologického procesu, dlhodobým pomalým priebehom a stálou progresiou. Choroba môže byť dlhodobo asymptomatická, pacienti sú neskoro na to, aby vyhľadali kvalifikovanú pomoc, čo vedie k strate zraku a invalidite. V štruktúre invalidity v AMD je 21% osôb v produktívnom veku.

Rizikové faktory AMD

 • Vek (nad 50 rokov);
 • etnicita a rasa;
 • dedičnosť;
 • biela koža;
 • arteriálnej hypertenzie;
 • fajčenie;
 • oxidačný stres;
 • nízky obsah karotenoidov na žltom mieste;
 • nedostatok antioxidantov, vitamínov, mikroelementov;
 • vysoká úroveň slnečného žiarenia.

S rozvojom vekom podmienenej makulárnej degenerácie, diabetes mellitus, aterosklerózy karotických artérií, zlej výživy, nadváhy, zhoršeného metabolizmu sacharidov a lipidov sú tiež jasne spojené. Ženy po 60 rokoch trpia touto patológiou dvakrát častejšie ako muži.

Typy vekom podmienenej makulárnej degenerácie

Existujú „suché“ a „mokré“ formy ochorenia, ktoré závisia od štádia ochorenia.

"Suchý" AMD alebo nonexudatívny je asi 90% prípadov, charakterizovaných pomalou progresiou. „Vlhká“ alebo exsudatívna forma sa vyskytuje v 10% prípadov, sprevádzaných rozvojom choroidálnej neovaskularizácie a rýchlym stratou zraku.

Pri vývoji AMD má rozhodujúci význam ischemický faktor (trofické poruchy). Choroba sa môže vyvinúť v dvoch verziách:

 • Prvá možnosť je charakterizovaná druzoobrazovaniem. Priatelia v oboch očiach sú definované symetricky ako žltkasté zahusťovania umiestnené pod pigmentovým epitelom sietnice. Ich veľkosť, tvar a množstvo, ako aj stupeň indinencie a kombinácia s inými zmenami pigmentového epitelu sa líšia. S významnou veľkosťou a zvýšením počtu drúz sa vyvíja choroidálna neovaskularizácia. Charakterizovaný aktívnou produkciou vaskulárneho endotelového rastového faktora, ktorý je silným stimulátorom angiogenézy. Novo vytvorené cievy sa môžu šíriť pod pigmentovým epitelom, čo spôsobuje odlúčenie sietnice. Ďalej je perforácia pigmentového epitelu a oddelenie neuroepitelia. Vytvorí sa choroidálna neovaskulárna membrána, potom fibrózna jazva.
 • Druhý variant je charakterizovaný rozsiahlou geografickou atrofiou epitelu makulárneho pigmentu, pričom choroidálna neovaskularizácia sa vyvíja len v neskorých štádiách.

Symptómy vekom podmienenej makulárnej degenerácie (AMD)

„Suchá“ forma AMD, pri ktorej sa tvoria tvrdé a mäkké drúzie, je zvyčajne sprevádzaná menšími funkčnými poruchami. Zraková ostrosť u pacientov zvyčajne zostáva dosť vysoká. Prítomnosť drúzy sa zároveň považuje za rizikový faktor pre rozvoj neovaskularizácie.

„Vlhká“ forma AMD je charakterizovaná rýchlym progresom a takmer vždy sa vyskytuje u pacientov s už existujúcou „suchou“ formou. Symptómy "mokrej" formy sú nasledovné:

 • prudký pokles zrakovej ostrosti;
 • rozmazané videnie;
 • oslabenie kontrastu obrazu;
 • obtiažnosť čítania s neúčinnosťou korekcie okuliarov;
 • zakrivenie čiar pri čítaní alebo strate jednotlivých písmen;
 • metamorphopsia (skreslenie objektov);
 • skotómy (tmavé škvrny pred očami).

Viac ako 90% všetkých prípadov úplnej straty zraku pri AMD je spojených s exsudatívnou ("mokrou") formou ochorenia, ktorá je charakterizovaná anomálnym rastom novo vytvorených ciev pochádzajúcich z cievnatky a klíčením cez defekty Bruchovej membrány pod pigmentovým epitelom sietnice a neuroepiteliálnou vrstvou. Táto situácia je definovaná v oftalmológii ako tvorba neovaskulárnej membrány.

Plazma krvi uniká cez stenu krvných ciev, usadeniny cholesterolu a lipidov sa hromadia pod sietnicou. Ruptúra ​​novo vytvorených ciev môže viesť k krvácaniu, ktoré môže dosiahnuť značné objemy. To všetko vedie k porušeniu trofickej sietnice, vzniku fibrózy. Sietnica nad zónou fibrózy (jazva) podlieha hrubým zmenám a nie je schopná pokračovať vo vykonávaní svojich funkcií.

AMD na dokončenie slepoty nikdy nevedie. Spočiatku sa stratí centrálne videnie, v centrálnej časti zorného poľa sa objaví absolútny skotóm (tmavá škvrna). Keďže patologický proces ovplyvňuje makulu (centrálna časť sietnice), periférne videnie zostáva zachované. Výsledkom tohto procesu je, že zraková ostrosť najčastejšie nie je väčšia ako 0,1 a pacient vidí iba bočné videnie.

Choroba u všetkých pacientov prebieha individuálne, ale keď sa vytvorí neovaskulárna chorioretinálna membrána, kľúčový faktor hrá časový faktor. Včasná diagnostika a začiatok liečby počas tohto obdobia vám umožnia vyhnúť sa strate zraku, dosiahnuť stabilnú remisiu.

Diagnóza AMD

Makulárna dystrofia môže byť detekovaná ešte pred nástupom klinických príznakov. Len včasné oftalmologické vyšetrenie umožňuje včas diagnostikovať patológiu. Na určenie ochorenia sa používajú tradičné diagnostické metódy (oftalmoskopia, visometria) a počítačové a automatizované metódy - počítačová perimetria, visocontrastometria, fluorescenčná angiografia, farebná stereofónna fotografia, optická koherentná tomografia, ktorá umožňuje kvalitatívne diagnostikovať makulárnu patológiu. S už overenou diagnózou AMD je self-monitoring pacientov používajúcich Amslerovu mriežku vysoko informatívny. Tento test vám umožňuje identifikovať príznaky makulárneho edému v dôsledku choroidálnej neovaskularizácie.

Liečba makulárnej degenerácie súvisiacej s vekom (AMD) t

Pri liečbe AMD sú hlavnými princípmi včasný nástup, patogenetický prístup, diferenciácia v závislosti od štádia patológie, trvanie (niekedy sa liečba vykonáva počas celého života), komplexnosť (lieky, chirurgické, laserové ošetrenie).

Lieková terapia AMD zahŕňa použitie antioxidačných liečiv, komplexov vitamín-minerál, ktoré zahŕňajú zeaxantín, luteín, antokyaníny, vitamíny A, C, E, selén, zinok, meď a ďalšie potrebné zložky, ako aj inhibítory angiogenézy a peptidové bioregulátory.

Laserová liečba AMD zahŕňa laserovú koaguláciu, fotodynamickú terapiu. Chirurgická liečba AMD zahŕňa také metódy, ako je transplantácia retinálneho pigmentového epitelu, vitrektómia s odstránením SNM.

Metóda intravitreálneho zavádzania kenalogu sa stala prevládajúcou kvôli jeho jednoduchosti a prístupnosti, ktorá sa vykonáva v prípade makulárneho edému rôznych etiológií, vrátane „vlhkej“ AMD. Táto metóda má vysokú účinnosť, výrazne znižuje edematóznu zložku, ale je plná rizika komplikácií.

V posledných rokoch praktizoval novú progresívnu metódu liečby AMD - použitie liekov, ktoré inhibujú produkciu endotelového vaskulárneho rastového faktora. Tieto lieky vykazujú najlepšie výsledky z hľadiska zachovania vízie a sú metódou voľby.

Video choroby

Prevencia AMD

Všetci pacienti s anamnézou AMD, ako aj rizikové skupiny, by mali podstúpiť komplexné oftalmologické vyšetrenie každé 2 - 4 roky. V prípade sťažností typických pre túto patológiu (zníženie zrakovej ostrosti, strata listov, metamorphopy a iné) by ste mali okamžite kontaktovať očného lekára.

Moskovské kliniky

Nižšie sú TOP-3 Moskovské oftalmologické kliniky, kde môžete byť diagnostikovaní a liečení na vekom podmienenú makulárnu degeneráciu.

Makulárna dystrofia

Čo je AMD?

Vekovo podmienená makulárna degenerácia (AMD) alebo makulárna dystrofia je ochorenie, ktoré postihuje centrálnu, najdôležitejšiu oblasť sietnice, makulu, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní videnia.

Vekovo podmienená makulárna degenerácia je hlavnou príčinou ireverzibilnej straty zraku a slepoty v populácii rozvinutých krajín sveta vo veku 50 rokov a starších. Keďže ľudia v tejto skupine predstavujú čoraz väčší podiel populácie, rastúca problematika straty zraku v dôsledku makulárnej degenerácie.

Podľa WHO je podiel obyvateľstva staršej vekovej skupiny v ekonomicky rozvinutých krajinách okolo 20% a do roku 2050 pravdepodobne zvýši na 33%. V dôsledku toho, vzhľadom na očakávané zvýšenie očakávanej dĺžky života, trvalý nárast aterosklerózy a komorbidít, problém AMD zostáva najnaliehavejší. Okrem toho v posledných rokoch existuje jasná tendencia k „omladeniu“ tohto ochorenia.

Dôvodom poklesu videnia je degenerácia makuly, najdôležitejšej oblasti sietnice, ktorá je zodpovedná za ostrosť a ostrosť centrálneho videnia potrebného na čítanie alebo riadenie vozidla, pričom periférne videnie nie je prakticky ovplyvnené. Sociálno-medicínsky význam tohto ochorenia je spôsobený práve rýchlou stratou centrálneho videnia a stratou celkového výkonu. Závažnosť procesu a strata centrálnej vízie závisí od formy AMD.

Suché a mokré formy AMD

Intenzívny metabolizmus sietnice vedie k tvorbe voľných radikálov a ďalších aktívnych foriem kyslíka, ktoré môžu spôsobiť rozvoj degeneratívnych procesov s nedostatočným antioxidačným systémom (AOS). Potom sa v sietnici, najmä v makule a v paramaculárnej oblasti, vytvárajú neštiepiteľné polymérne štruktúry pod vplyvom kyslíka a ľahkého drenu, ktorého hlavnou zložkou je lipofuscín.

Pri depozícii drúzy dochádza k atrofii susediacich vrstiev sietnice a je zaznamenaný rast patologických novo vytvorených ciev v pigmentovom epiteli sietnice. Vyskytujú sa ďalšie procesy zjazvenia sprevádzané stratou veľkého počtu retinálnych fotoreceptorov.

Oftalmológovia rozlišujú dva varianty priebehu tohto ochorenia - suchú (neexudatívnu, atrofickú) a vlhkú (exsudatívnu, neovaskulárnu) formu AMD.

Suchá forma AMD je bežnejšia ako vlhká a je detegovaná v 85% všetkých prípadov AMD. Makulárna oblasť je diagnostikovaná so žltkastými škvrnami, známymi ako drusen. Postupná strata centrálneho videnia obmedzuje schopnosť pacientov rozlišovať malé detaily, ale nie je taká vážna ako pri mokrej forme. Suchá forma AMD však po niekoľkých rokoch môže pomaly postupovať do neskorého štádia geografickej atrofie (GA) - postupnej degradácie buniek sietnice, čo môže tiež viesť k vážnej strate zraku.

Doteraz neexistuje radikálna liečba pre suchú formu AMD, hoci niektoré sú teraz v klinických štúdiách. Veľké množstvo klinických výskumov dokázalo, že určité živiny, ako napríklad beta-karotén (vitamín A), vitamíny C a E, môžu pomôcť predchádzať alebo spomaliť progresiu suchej makulárnej degenerácie. Štúdie ukazujú, že užívanie veľkých dávok niektorých výživových doplnkov a vitamínov pre oči môže znížiť riziko vzniku počiatočného štádia AMD o 25%. Oftalmológovia tiež odporúčajú, aby pacienti so suchou formou AMD používali slnečné okuliare anti-UV.

Vlhká forma AMD je prítomná v približne 10 - 15% prípadov. Choroba sa vyvíja rýchlo a často vedie k významnej strate centrálneho videnia. Suchá AMD sa presúva na pokročilejšie a poškodzuje formu očných ochorení. Vo vlhkej forme AMD začína proces rastu nových krvných ciev (neovaskularizácia). Stena takýchto ciev je defektná a prechádza krvinkami a tekutinou, ktorá sa akumuluje v priestore pod sietnicou. Tento únik spôsobuje trvalé poškodenie fotosenzitívnych buniek sietnice, ktoré umierajú a vytvárajú slepé miesta v centrálnom videní.

Choroidálna neovaskularizácia (CNV) je základom vývoja vlhkej formy AMD. Abnormálny rast krvných ciev je chybný spôsob, ako môže telo vytvoriť novú sieť krvných ciev, aby sa zabezpečilo dodanie potrebného množstva živín a kyslíka do sietnice. Namiesto tohto procesu vznikajú jazvy, ktoré vedú k vážnej strate centrálneho videnia.

Príčiny a rizikové faktory pre AMD

Napriek početným štúdiám o AMD, príčiny tohto ochorenia ešte nie sú úplne objasnené. AMD je multifaktoriálne ochorenie.

Vek je hlavným dôvodom. Výskyt sa s vekom dramaticky zvyšuje. Medzi ľuďmi v strednom veku sa táto choroba vyskytuje v 2%, vo veku 65 až 75 rokov je diagnostikovaná v 20% av skupine od 75 do 84 rokov sa príznaky AMD nachádzajú u každej tretej osoby. Významná časť populácie má vrodenú predispozíciu k AMD, existuje množstvo faktorov, ktoré buď prispievajú k výskytu ochorenia alebo mu bránia.

Bolo preukázaných množstvo rizikových faktorov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú prírodné obranné mechanizmy, a preto prispievajú k rozvoju AMD, z ktorých najvýznamnejšie sú:

 • Rasa - najväčšia distribúcia AMD je pozorovaná u belochov
 • Dedičnosť - rodinná anamnéza je dôležitým rizikovým faktorom u 20% pacientov s AMD. Trojnásobné zvýšenie rizika vzniku AMD sa zistilo, ak sa ochorenie vyskytuje u príbuzných v prvej generácii.
 • Kardiovaskulárne ochorenia - významná úloha vo vývoji AMD. Bolo zistené, že pri ateroskleróze sa riziko poškodenia makulárnej oblasti zvýši 3-krát av prítomnosti hypertenzie 7-krát.
 • Fajčenie cigariet je jediným rizikovým faktorom, ktorý bol potvrdený vo všetkých štúdiách. Odvykanie od fajčenia znižuje riziko vzniku AMD.
 • Priame slnečné svetlo
 • Výživa - riziko AMD je vyššie u ľudí, ktorí jedia viac nasýtených tukov a cholesterolu, ako aj pri zvýšenej telesnej hmotnosti.
 • Svetelná clona
 • Katarakta, najmä jadrová, je rizikovým faktorom pre rozvoj AMD. Chirurgické odstránenie šedého zákalu môže prispieť k progresii ochorenia u pacientov s existujúcimi zmenami v makulárnej oblasti.

Príznaky AMD

Vekom podmienená makulárna degenerácia zvyčajne spôsobuje pomalú, bezbolestnú a nezvratnú stratu zraku. V zriedkavých prípadoch môže byť strata zraku závažná.

Včasné príznaky straty zraku pri AMD sú: t

 • vznik tmavých škvŕn v centrálnom videní
 • rozmazanie obrazu
 • skreslenie objektov
 • zhoršené vnímanie farieb
 • vážne poškodenie zraku pri zlom svetle a tme

Najzákladnejším testom na určenie prejavov AMD je Amslerov test. Amslerova mriežka sa skladá z pretínajúcich sa priamok s centrálnou čiernou bodkou uprostred. Pacienti s prejavmi AMD môžu vidieť, že niektoré čiary sú rozmazané alebo zvlnené a tmavé škvrny sa objavujú v zornom poli.

Očný lekár môže rozlišovať medzi prejavmi tohto ochorenia predtým, ako sa vyvinú zmeny v pacientovom videní a pošlú mu ďalšie vyšetrenia.

Diagnóza AMD

Diagnóza AMD je založená na anamnéze, sťažnostiach pacientov, hodnotení zrakových funkcií a údajoch z vyšetrenia sietnice pomocou rôznych metód. V súčasnosti je fluorescenčná angiografia očného fundusu (FAHD) rozpoznaná ako jedna z najviac informatívnych metód na detekciu patológie retiny. Do pacientovej žily sa vstrekujú rôzne modely kamier a špeciálnych kontrastných látok, fluoresceínu alebo indokyanínovej zelene, a potom sa na vykonanie FAGD používa séria obrázkov na pozadí.

Stereoskopické obrazy môžu byť tiež použité ako zdroj pre dynamické monitorovanie mnohých pacientov so závažným suchým AMD a pacientov počas liečby.

Na jemné vyhodnotenie zmien v sietnici a makule sa používa OCT (optická koherentná tomografia), ktorá umožňuje identifikovať štrukturálne zmeny v najskorších štádiách degenerácie sietnice.

Úprava suchých a mokrých foriem AMD

Napriek obrovskému pokroku v zlepšovaní metód diagnostiky AMD zostáva jej liečba pomerne zložitým problémom. Pri liečbe suchých foriem AMD a pri vysokom riziku vzniku ochorenia, aby sa normalizovali metabolické procesy v sietnici, sa odporúča vykonávať kurzy antioxidačnej terapie.

Podľa štúdie AREDS bola výhoda užívania antioxidantov dosiahnutá u tých účastníkov, ktorí mali stredne alebo neskoré štádium AMD aspoň v jednom oku. Kombinovaná terapia s antioxidantmi, zinkom a meďou po dobu 5 rokov znížila výskyt neskorého štádia AMD o 25% a riziko straty zrakovej ostrosti o 3 alebo viac riadkov o 19%.

Je potrebné pripomenúť, že substitučná terapia na prevenciu a liečbu suchej AMD nemôže byť kurzom, jej použitie je možné len trvalo. Liek by sa mal používať u ľudí starších ako 50 rokov av prítomnosti rizikových faktorov (fajčenie, nadváha, zaťažená anamnéza, extrakcia šedého zákalu), dokonca aj skôr.

Liečba mokrej formy AMD je zameraná na potlačenie rastu abnormálnych ciev. V súčasnosti existuje v Rusku množstvo liekov a metód, ktoré umožňujú zastaviť alebo znížiť prejavy abnormálnej neovaskularizácie, ktorá zlepšila zrak významného počtu ľudí s vlhkou formou AMD.

Viac informácií nájdete v našom článku "Liečba pokročilej makulárnej degenerácie."

Spracovanie v suchej forme Vmd

Liečba suchých a vlhkých foriem vekom podmienenej makulárnej degenerácie sietnice

Vekom podmienená makulárna degenerácia je zhoršenie videnia, dokonca aj slepota u ľudí starších ako 40 rokov. Sietnica spravidla začína atrofovať a meniť sa. Inými slovami, toto ochorenie sa nazýva makulárna dystrofia. Táto patológia sa považuje za chronickú, pretože makulárna oblasť sietnice je ireverzibilne ovplyvnená. Ak sa v jednom orgáne pozorujú porušenia, potom sa po určitom čase zapojí ďalší. Stupeň poškodenia môže byť odlišný, to znamená, že k degenerácii dochádza asymetricky.

Vlastnosti vekom podmienenej makulárnej degenerácie

Vekovo podmienená makulárna degenerácia sietnice je charakterizovaná progresívnym priebehom, ktorý sa začína rozvíjať najskôr postupne, ale potom získava rýchlu formu. Po mnoho rokov si človek nemusí byť vedomý existencie patológie, ale keď dosiahne určitý stupeň, začne sa rozvíjať.

Po mnoho rokov som študoval problém zlého videnia, konkrétne krátkozrakosť, hyperopia, astigmatizmus a katarakta. Doteraz sa s týmito chorobami bolo možné vysporiadať len chirurgicky. Operácie obnovy zraku sú však drahé a nie vždy účinné.

Ponáhľam sa informovať dobrú správu - Oftalmologickému vedeckému centru Ruskej akadémie lekárskych vied sa podarilo vyvinúť liek, ktorý úplne obnoví víziu BEZ OPERÁCIE. V súčasnosti sa účinnosť tejto drogy blíži k 100%!

Ďalšia dobrá správa: Ministerstvo zdravotníctva dosiahlo prijatie špeciálneho programu, ktorý kompenzuje takmer všetky náklady na liek. V Rusku a krajinách SNŠ možno získať až jeden balík tohto lieku ZADARMO!

Hlavnými príznakmi ochorenia je neschopnosť vidieť subjekt v žiadnej vzdialenosti. Niekedy v živote sa stáva, že známa osoba prechádza a zároveň sa pozerá do očí, ale ani nepozná. V skutočnosti dôvodom nie je, že vás nechce vidieť, ale že nemôže.

Počas sledovania televízie pacient tiež nerozlišuje obraz a navyše ho nemôže čítať. Faktom je, že obraz v očiach pacienta je nejasný a farba je nepochopiteľná. Napríklad, ak sa človek pozerá na priamu čiaru, potom určite uvidí vlnu. Okrem toho pacient často vidí priesvitný bod, ktorý je upevnený na jednom mieste. Choroba môže mať dve formy: suchú a vlhkú. Každá z nich má svoje vlastné charakteristiky.

Suchá forma vekom podmienenej makulárnej degenerácie

Vekom podmienená makulárna degenerácia suchej formy sa považuje za jednoduchšiu a pozoruje sa u väčšiny pacientov. Je spravidla asymptomatický už mnoho rokov, sú prítomné len niektoré príznaky ďalekozrakosti. Toto je zlý pohľad na objekty v tesnej blízkosti. Vzdialené obrazy však vyzerajú jasne a zachovávajú periférne videnie. V tejto forme patológie dochádza k zhoršeniu stráviteľnosti živín kužeľmi, ktoré sú za to zodpovedné. Toto sa deje kvôli akumulácii drúz, to znamená produktov spracovania metabolických procesov.

Mokrá forma vekom podmienenej makulárnej degenerácie

Vlhká forma patológie je pomerne zriedkavá, len v desiatich prípadoch zo sto. Považuje sa za nebezpečnú, pretože vždy prináša rýchly vývoj. Ak sa včas nezistí vlhký typ vekom podmienenej makulárnej degenerácie, môže to viesť k úplnej slepote. V dôsledku toho, zdravotné postihnutie. Táto forma je charakterizovaná rastom očných ciev do sietnice, v dôsledku čoho krvná tekutina presakuje do tela. V dôsledku toho sa vyvíja silný opuch, ktorý oslabuje funkcie vizuálneho aparátu.

Riziká môžu zahŕňať osoby s nasledujúcimi porušeniami:

Buďte opatrní

V poslednej dobe, operácie obnovy vízie získali obrovskú popularitu, ale nie všetko je tak hladké.

Tieto operácie sú spojené s veľkými komplikáciami, okrem toho v 70% prípadov, v priemere jeden rok po operácii, začína vízia opäť klesať.

Nebezpečenstvo je, že okuliare a šošovky nepôsobia na operované oči, t.j. človek začína vidieť horšie a horšie, ale nemôže s tým nič robiť.

Čo robia ľudia s nízkym zrakom? Skutočne, v ére počítačov a prístrojov je 100% videnie takmer nemožné, pokiaľ samozrejme nie ste geneticky nadaní.

Ale je tu cesta von. Centrum oftalmologického výskumu Ruskej akadémie lekárskych vied dokázalo vyvinúť liek, ktorý úplne obnoví videnie bez operácie (krátkozrakosť, hyperopia, astigmatizmus a katarakta).

V súčasnosti prebieha Federálny program Zdravý národ, podľa ktorého každý občan Ruskej federácie a CIS dostane jeden balíček tejto drogy ZADARMO! Podrobné informácie nájdete na oficiálnych stránkach Ministerstva zdravotníctva SR.

 1. Vekové zmeny po 50 rokoch.
 2. Dedičný faktor.
 3. Ženský sex
 4. Diabetes mellitus.
 5. Fajčenie a pitie alkoholu.
 6. Nadmerné časté návštevy solária a dlhý pobyt na otvorenom slnku.
 7. Obezita.
 8. Nesprávna výživa.
 9. Cievne ochorenia.
 10. Patológia srdca.
 11. Hypertenzia.

Patologická diagnostika

Ak sa zistí zníženie zrakovej ostrosti, okamžite choďte k oftalmológovi, najmä preto, že príznaky môžu naznačovať prítomnosť iných patológií.

Po dôkladnom vyšetrení očí musí byť každý pacient neustále monitorovaný. Je to potrebné na objasnenie rýchlosti postupu. To sa dá urobiť s obrazom, s ktorým sa človek stretáva denne. Pri pohľade napríklad na váš obľúbený obrázok (zakaždým z jednej vzdialenosti) môžete pochopiť, ako je obraz neistý.

K dispozícii je tiež špeciálna metóda kontroly: mriežka Amsler, ktorá vám umožní posúdiť stav videnia. Testovanie by sa malo vykonávať výhradne za denného svetla. Mriežka by mala byť umiestnená vo vzdialenosti 30 cm od vlastných očí. Upozorňujeme, že obrázok by mal byť v obvyklom stave. Napríklad, ak vždy idete s okuliarmi, potom sa v nich vykoná test. Aby bolo možné vykonať hodnotenie zraku, malo by byť zakryté jedno oko a druhé by sa malo dôkladne pozrieť na miesto nachádzajúce sa v strede. Ak je všetko v poriadku s víziou, potom sa všetky čiary a body zobrazia bez skreslenia.

Takto bude sieť vyzerať v miernej forme ochorenia:

Ako je vidieť, stredová časť má mierne skreslenie. Bod sa stáva rozmazaný a čiary sa viac zaokrúhľujú. Nasledujúci obrázok označuje závažnú formu patológie.

V tomto prípade je obraz skreslený ešte viac: čiary majú vlnitý tvar a bodka sa javí ako pevný bod.

Liečba makulárnej degenerácie súvisiacej s vekom

Je oveľa ľahšie vyliečiť suchú formu choroby, o ktorej sa nedá povedať o mokrom stave. Liečba makulárnej degenerácie súvisiacou s vekom za mokra:

Naši čitatelia píšu

Od veku 12 rokov som mal na sebe okuliare a po celú dobu som bol v tejto otázke strašne zložitý, ale nemohol som nosiť šošovky, po prvé, boli veľmi bolestivé, aby sa obliekli a vzlietli, po druhé moje oči sa veľmi unavili a v treťom zo šošoviek sa môj zrak začína prudko vydávať, Vo všeobecnosti ich neodporúčam.

Ako dieťa som bol škádlený, kvôli mojim okuliarom, stále mám tento komplex. Ale aj keď som nosil okuliare, stále som nevidel 100%, musel som neustále šilhať, bolo takmer nemožné vidieť číslo autobusu, najmä večer, keď bola tma.

Mnohokrát som si myslel, že mám operáciu, ale potom som sa dozvedel, že dvaja z mojich priateľov, ktorí mali operáciu, začali klesať za rok a po operácii okuliare a šošovky nepomáhajú.

Všetko sa zmenilo, keď som narazil na jeden článok na internete. Neviem, ako veľmi jej ďakujem za to. Tento článok doslova zmenil môj život. Nemyslel som si, že je možné obnoviť zrak bez chirurgického zákroku o 100%. Počas niekoľkých dní som sa cítil, že moje okuliare sa stali príliš silnými a ja som si vzal o niečo slabší, a za necelý mesiac som bol zrak úplne obnovený a ja som si zobral okuliare FOREVER! Teraz je Nový rok a toto je prvý Nový rok, za posledných 15 rokov, keď som ho stretol bez okuliarov!

Kto chce úplne obnoviť svoju víziu a bez ohľadu na to, čo máte: krátkozrakosť, hyperopia, astigmatizmus alebo šedý zákal - prečítajte si tento článok, 100% si istý, že vám pomôže!

 1. Chirurgický zákrok.
 2. Ošetrenie laserom.
 3. Liečba liekmi.

Predpísať priebeh liečby môže iba ošetrujúci lekár na základe charakteristík ochorenia. Pravidlom je, že v prípade závažnej formy patológie je predpísaná intraviálna metóda podávania liečiva, potom sieť injekciou do ústnej dutiny. Ale každý pacient by mal dodržiavať určitú diétu. Nezahŕňa alkohol, fajčenie, živočíšne tuky, rýchle občerstvenie a iné škodlivé jedlá. Je však potrebné používať, ako pri každej chorobe zrakového aparátu, čerstvé vitamíny. Nachádzajú sa v mrkve, paprikách, tekviciach, strukovinách a obilninách, vajciach, pečeni, špenáte, brokolici. Nie je to zlé bude použitie tmavých plodov, hrozna, čučoriedok.

Sadnite si zrak? Mučenie bolesti hlavy?

Máte pocit, že máte zrak? Zo dňa na deň nemáte dostatok spánku? Nepretržité napätie a bolesti hlavy? Nemali by ste očakávať, že toto všetko vyrastie do trvalej migrény a vízia sa úplne posadí.

Odporúčame, aby ste sa zoznámili s materiálmi, na ktorých sa náš čitateľ podelil o svoj príbeh. Hovorí o unikátnom očný masér HealthySight. určené pre domáce použitie, ktoré vám umožní uložiť a obnoviť videnie, získať dostatok spánku a zabudnúť na bolesti hlavy.

Príbehy našich čitateľov

Obnovená vízia na 100% doma. Už je to mesiac, čo som zabudol na okuliare. Oh, ako som trpel, neustále sa usmieval, aby som mohol aspoň niečo vidieť, bol som plachý nosiť okuliare, ale nemohol som nosiť šošovky. Laserová korekcia chirurgia je drahá, a oni hovoria, že vízia potom stále klesá po určitom čase. Neverte tomu, ale našiel som spôsob, ako úplne obnoviť víziu na 100% doma. Mal som krátkozrakosť -5,5, a doslova po 2 týždňoch som začal vidieť 100%. Každý, kto má zlý zrak - určite si prečítajte!

Prečítajte si celý článok >>>

Niekoľko faktorov, ktoré robia masér HealthSight jedinečným:

 • Má neuveriteľne uvoľňujúci účinok na oblasť okolo očí, a teda aj na samotné jablká.
 • Vďaka magnetom sa odstráni únava, „vrecká“ pod očami sa odstránia, zrakové funkcie očí sa zlepšia.
 • Nemá žiadne vedľajšie účinky.

Vizomitin očné kvapky - návod na použitie a cena lieku

 • Návod na použitie očný gél Vidisik
 • Informácie uvedené na internetovej stránke by sa nemali používať na samodiagnostiku a liečbu. Vyžaduje sa konzultácia. Kopírovanie materiálov je možné len s odkazom na Glaznoy-Doctor.ru

  AMD - vekom podmienená makulárna degenerácia

  Vekovo podmienená makulárna degenerácia (AMD) je chronická progresívna patológia, ktorá zahŕňa poškodenie makulárnej oblasti fundu oka. zatiaľ čo sietnice trpí. cievkovité kapiláry a pigmentový epitel. AMD v oftalmológii v rôznych obdobiach bola označená rôznymi termínmi: centrálna involučná dystrofia makuly, senilná makulárna dystrofia. Kunta-Juniusova dystrofia, vekom podmienená makulopatia a ďalšie. V súčasnej dobe sa vytvoril spoločný názor, že ide o prejavy tej istej patológie.

  Vekovo podmienená makulárna degenerácia je hlavnou príčinou zlého videnia a slepoty u pacientov starších ako 50 rokov av krajinách Európy a USA av juhovýchodnej Ázii. Počet ľudí, ktorí stratia svoj zrak sa zvyšuje s vekom. V našej krajine sa táto patológia vyskytuje u 15 ľudí z 1000. Priemerný vek pacientov sa pohybuje od 55 do 80 rokov.

  Vekovo podmienená makulárna degenerácia (AMD) je charakterizovaná bilaterálnymi léziami, centrálnou lokalizáciou patologického procesu, dlhodobým pomalým priebehom a stálou progresiou. Choroba môže byť dlhodobo asymptomatická, pacienti sú neskoro na to, aby vyhľadali kvalifikovanú pomoc, čo vedie k strate zraku a invalidite. V štruktúre invalidity v AMD je 21% osôb v produktívnom veku.

  Rizikové faktory AMD

  • Vek (nad 50 rokov);
  • etnicita a rasa;
  • dedičnosť;
  • biela koža;
  • arteriálnej hypertenzie;
  • fajčenie;
  • oxidačný stres;
  • nízky obsah karotenoidov na žltom mieste;
  • nedostatok antioxidantov, vitamínov, mikroelementov;
  • vysoká úroveň slnečného žiarenia.

  S rozvojom vekom podmienenej makulárnej degenerácie, diabetes mellitus, aterosklerózy karotických artérií, zlej výživy, nadváhy, zhoršeného metabolizmu sacharidov a lipidov sú tiež jasne spojené. Ženy po 60 rokoch trpia touto patológiou dvakrát častejšie ako muži.

  Typy vekom podmienenej makulárnej degenerácie

  Existujú „suché“ a „mokré“ formy ochorenia, ktoré závisia od štádia ochorenia.

  "Suchý" AMD alebo nonexudatívny je asi 90% prípadov, charakterizovaných pomalou progresiou. „Vlhká“ alebo exsudatívna forma sa vyskytuje v 10% prípadov, sprevádzaných rozvojom choroidálnej neovaskularizácie a rýchlym stratou zraku.

  Pri vývoji AMD má rozhodujúci význam ischemický faktor (trofické poruchy). Choroba sa môže vyvinúť v dvoch verziách:

  • Prvá možnosť je charakterizovaná druzoobrazovaniem. Priatelia v oboch očiach sú definované symetricky ako žltkasté zahusťovania umiestnené pod pigmentovým epitelom sietnice. Ich veľkosť, tvar a množstvo, ako aj stupeň indinencie a kombinácia s inými zmenami pigmentového epitelu sa líšia. S významnou veľkosťou a zvýšením počtu drúz sa vyvíja choroidálna neovaskularizácia. Charakterizovaný aktívnou produkciou vaskulárneho endotelového rastového faktora, ktorý je silným stimulátorom angiogenézy. Novo vytvorené cievy sa môžu šíriť pod pigmentovým epitelom, čo spôsobuje odlúčenie sietnice. Ďalej je perforácia pigmentového epitelu a oddelenie neuroepitelia. Vytvorí sa choroidálna neovaskulárna membrána, potom fibrózna jazva.
  • Druhý variant je charakterizovaný rozsiahlou geografickou atrofiou epitelu makulárneho pigmentu, pričom choroidálna neovaskularizácia sa vyvíja len v neskorých štádiách.

  Symptómy vekom podmienenej makulárnej degenerácie (AMD)

  „Suchá“ forma AMD, pri ktorej sa tvoria tvrdé a mäkké drúzie, je zvyčajne sprevádzaná menšími funkčnými poruchami. Zraková ostrosť u pacientov zvyčajne zostáva dosť vysoká. Prítomnosť drúzy sa zároveň považuje za rizikový faktor pre rozvoj neovaskularizácie.

  „Vlhká“ forma AMD je charakterizovaná rýchlym progresom a takmer vždy sa vyskytuje u pacientov s už existujúcou „suchou“ formou. Symptómy "mokrej" formy sú nasledovné:

  • prudký pokles zrakovej ostrosti;
  • rozmazané videnie;
  • oslabenie kontrastu obrazu;
  • obtiažnosť čítania s neúčinnosťou korekcie okuliarov;
  • zakrivenie čiar pri čítaní alebo strate jednotlivých písmen;
  • metamorphopsia (skreslenie objektov);
  • skotómy (tmavé škvrny pred očami).

  Viac ako 90% všetkých prípadov úplnej straty zraku pri AMD je spojených s exsudatívnou ("mokrou") formou ochorenia, ktorá je charakterizovaná anomálnym rastom novo vytvorených ciev pochádzajúcich z cievnatky a klíčením cez defekty Bruchovej membrány pod pigmentovým epitelom sietnice a neuroepiteliálnou vrstvou. Táto situácia je definovaná v oftalmológii ako tvorba neovaskulárnej membrány.

  Plazma krvi uniká cez stenu krvných ciev, usadeniny cholesterolu a lipidov sa hromadia pod sietnicou. Ruptúra ​​novo vytvorených ciev môže viesť k krvácaniu, ktoré môže dosiahnuť značné objemy. To všetko vedie k porušeniu trofickej sietnice, vzniku fibrózy. Sietnica nad zónou fibrózy (jazva) podlieha hrubým zmenám a nie je schopná pokračovať vo vykonávaní svojich funkcií.

  AMD na dokončenie slepoty nikdy nevedie. Spočiatku sa stratí centrálne videnie. absolútna skotóza (tmavá škvrna) sa objavuje v centrálnej časti zorného poľa. Keďže patologický proces ovplyvňuje makulu (centrálna časť sietnice), periférne videnie zostáva zachované. Výsledkom tohto procesu je, že zraková ostrosť najčastejšie nie je väčšia ako 0,1 a pacient vidí iba bočné videnie.

  Choroba u všetkých pacientov prebieha individuálne, ale keď sa vytvorí neovaskulárna chorioretinálna membrána, kľúčový faktor hrá časový faktor. Včasná diagnostika a začiatok liečby počas tohto obdobia vám umožnia vyhnúť sa strate zraku, dosiahnuť stabilnú remisiu.

  Diagnóza AMD

  Makulárna dystrofia môže byť detekovaná ešte pred nástupom klinických príznakov. Len včasné oftalmologické vyšetrenie umožňuje včas diagnostikovať patológiu. Na stanovenie ochorenia sa používajú tradičné diagnostické metódy (oftalmoskopia, visometria) a počítačové a automatizované metódy - počítačová perimetria. visokontrastometriya, fluoresceínová angiografia. farebná stereofónna fotografia, optická koherenčná tomografia. ktoré poskytujú príležitosť na kvalitatívnu diagnostiku makulárnej patológie. S už overenou diagnózou AMD je self-monitoring pacientov používajúcich Amslerovu mriežku vysoko informatívny. Tento test vám umožňuje identifikovať príznaky makulárneho edému v dôsledku choroidálnej neovaskularizácie.

  Liečba makulárnej degenerácie súvisiacej s vekom (AMD) t

  Pri liečbe AMD sú hlavnými princípmi včasný nástup, patogenetický prístup, diferenciácia v závislosti od štádia patológie, trvanie (niekedy sa liečba vykonáva počas celého života), komplexnosť (lieky, chirurgické, laserové ošetrenie).

  Lieková terapia AMD zahŕňa použitie antioxidačných liečiv, komplexov vitamín-minerál, ktoré zahŕňajú zeaxantín, luteín, antokyaníny, vitamíny A, C, E, selén, zinok, meď a ďalšie potrebné zložky, ako aj inhibítory angiogenézy a peptidové bioregulátory.

  Laserová liečba AMD zahŕňa laserovú koaguláciu, fotodynamickú terapiu. Chirurgická liečba AMD zahŕňa také metódy, ako je transplantácia retinálneho pigmentového epitelu, vitrektómia s odstránením SNM.

  Metóda intravitreálneho zavádzania kenalogu sa stala prevládajúcou kvôli jeho jednoduchosti a prístupnosti, ktorá sa vykonáva v prípade makulárneho edému rôznych etiológií, vrátane „vlhkej“ AMD. Táto metóda má vysokú účinnosť, výrazne znižuje edematóznu zložku, ale je plná rizika komplikácií.

  V posledných rokoch praktizoval novú progresívnu metódu liečby AMD - použitie liekov, ktoré inhibujú produkciu endotelového vaskulárneho rastového faktora. Tieto lieky vykazujú najlepšie výsledky z hľadiska zachovania vízie a sú metódou voľby.

  Video choroby

  Prevencia AMD

  Všetci pacienti s anamnézou AMD, ako aj rizikové skupiny, by mali podstúpiť komplexné oftalmologické vyšetrenie každé 2 - 4 roky. V prípade sťažností typických pre túto patológiu (zníženie zrakovej ostrosti, strata listov, metamorphopy a iné) by ste mali okamžite kontaktovať očného lekára.

  Moskovské kliniky

  Nižšie sú TOP-3 Moskovské oftalmologické kliniky, kde môžete byť diagnostikovaní a liečení na vekom podmienenú makulárnu degeneráciu.

  Makulárna dystrofia

  Čo je AMD?

  Vekovo podmienená makulárna degenerácia (AMD) alebo makulárna dystrofia je ochorenie, ktoré postihuje centrálnu, najdôležitejšiu oblasť sietnice, makulu, ktorá zohráva kľúčovú úlohu pri poskytovaní videnia.

  Vekovo podmienená makulárna degenerácia je hlavnou príčinou ireverzibilnej straty zraku a slepoty v populácii rozvinutých krajín sveta vo veku 50 rokov a starších. Keďže ľudia v tejto skupine predstavujú čoraz väčší podiel populácie, rastúca problematika straty zraku v dôsledku makulárnej degenerácie.

  Podľa WHO je podiel obyvateľstva staršej vekovej skupiny v ekonomicky rozvinutých krajinách okolo 20% a do roku 2050 pravdepodobne zvýši na 33%. V dôsledku toho, vzhľadom na očakávané zvýšenie očakávanej dĺžky života, trvalý nárast aterosklerózy a komorbidít, problém AMD zostáva najnaliehavejší. Okrem toho v posledných rokoch existuje jasná tendencia k „omladeniu“ tohto ochorenia.

  Dôvodom poklesu videnia je degenerácia makuly, najdôležitejšej oblasti sietnice, ktorá je zodpovedná za ostrosť a ostrosť centrálneho videnia potrebného na čítanie alebo riadenie vozidla, pričom periférne videnie nie je prakticky ovplyvnené. Sociálno-medicínsky význam tohto ochorenia je spôsobený práve rýchlou stratou centrálneho videnia a stratou celkového výkonu. Závažnosť procesu a strata centrálnej vízie závisí od formy AMD.

  Suché a mokré formy AMD

  Intenzívny metabolizmus sietnice vedie k tvorbe voľných radikálov a ďalších aktívnych foriem kyslíka, ktoré môžu spôsobiť rozvoj degeneratívnych procesov s nedostatočným antioxidačným systémom (AOS). Potom sa v sietnici, najmä v makule a v paramaculárnej oblasti, vytvárajú neštiepiteľné polymérne štruktúry pod vplyvom kyslíka a ľahkého drenu, ktorého hlavnou zložkou je lipofuscín.

  Pri depozícii drúzy dochádza k atrofii susediacich vrstiev sietnice a je zaznamenaný rast patologických novo vytvorených ciev v pigmentovom epiteli sietnice. Vyskytujú sa ďalšie procesy zjazvenia sprevádzané stratou veľkého počtu retinálnych fotoreceptorov.

  Oftalmológovia rozlišujú dva varianty priebehu tohto ochorenia - suchú (neexudatívnu, atrofickú) a vlhkú (exsudatívnu, neovaskulárnu) formu AMD.

  Suchá forma AMD je bežnejšia ako vlhká a je detegovaná v 85% všetkých prípadov AMD. Makulárna oblasť je diagnostikovaná so žltkastými škvrnami, známymi ako drusen. Postupná strata centrálneho videnia obmedzuje schopnosť pacientov rozlišovať malé detaily, ale nie je taká vážna ako pri mokrej forme. Suchá forma AMD však po niekoľkých rokoch môže pomaly postupovať do neskorého štádia geografickej atrofie (GA) - postupnej degradácie buniek sietnice, čo môže tiež viesť k vážnej strate zraku.

  Doteraz neexistuje radikálna liečba pre suchú formu AMD, hoci niektoré sú teraz v klinických štúdiách. Veľké množstvo klinických výskumov dokázalo, že určité živiny, ako napríklad beta-karotén (vitamín A), vitamíny C a E, môžu pomôcť predchádzať alebo spomaliť progresiu suchej makulárnej degenerácie. Štúdie ukazujú, že užívanie veľkých dávok niektorých výživových doplnkov a vitamínov pre oči môže znížiť riziko vzniku počiatočného štádia AMD o 25%. Oftalmológovia tiež odporúčajú, aby pacienti so suchou formou AMD používali slnečné okuliare anti-UV.

  Vlhká forma AMD je prítomná v približne 10 - 15% prípadov. Choroba sa vyvíja rýchlo a často vedie k významnej strate centrálneho videnia. suchá AMD sa presúva na pokročilejšie a škodlivejšie formy očných ochorení. Vo vlhkej forme AMD začína proces rastu nových krvných ciev (neovaskularizácia). Stena takýchto ciev je defektná a prechádza krvinkami a tekutinou, ktorá sa akumuluje v priestore pod sietnicou. Tento únik spôsobuje trvalé poškodenie fotosenzitívnych buniek sietnice, ktoré umierajú a vytvárajú slepé miesta v centrálnom videní.

  Choroidálna neovaskularizácia (CNV) je základom vývoja vlhkej formy AMD. Abnormálny rast krvných ciev je chybný spôsob, ako môže telo vytvoriť novú sieť krvných ciev, aby sa zabezpečilo dodanie potrebného množstva živín a kyslíka do sietnice. Namiesto tohto procesu vznikajú jazvy, ktoré vedú k vážnej strate centrálneho videnia.

  Príčiny a rizikové faktory pre AMD

  Napriek početným štúdiám o AMD, príčiny tohto ochorenia ešte nie sú úplne objasnené. AMD je multifaktoriálne ochorenie.

  Vek je hlavným dôvodom. Výskyt sa s vekom dramaticky zvyšuje. Medzi ľuďmi v strednom veku sa táto choroba vyskytuje v 2%, vo veku 65 až 75 rokov je diagnostikovaná v 20% av skupine od 75 do 84 rokov sa príznaky AMD nachádzajú u každej tretej osoby. Významná časť populácie má vrodenú predispozíciu k AMD, existuje množstvo faktorov, ktoré buď prispievajú k výskytu ochorenia alebo mu bránia.

  Bolo preukázaných množstvo rizikových faktorov, ktoré nepriaznivo ovplyvňujú prírodné obranné mechanizmy, a preto prispievajú k rozvoju AMD, z ktorých najvýznamnejšie sú:

  • Rasa - najväčšia distribúcia AMD je pozorovaná u belochov
  • Dedičnosť - rodinná anamnéza je dôležitým rizikovým faktorom u 20% pacientov s AMD. Trojnásobné zvýšenie rizika vzniku AMD sa zistilo, ak sa ochorenie vyskytuje u príbuzných v prvej generácii.
  • Kardiovaskulárne ochorenia - významná úloha vo vývoji AMD. Bolo zistené, že pri ateroskleróze sa riziko poškodenia makulárnej oblasti zvýši 3-krát av prítomnosti hypertenzie 7-krát.
  • Fajčenie cigariet je jediným rizikovým faktorom, ktorý bol potvrdený vo všetkých štúdiách. Odvykanie od fajčenia znižuje riziko vzniku AMD.
  • Priame slnečné svetlo
  • Výživa - riziko AMD je vyššie u ľudí, ktorí jedia viac nasýtených tukov a cholesterolu, ako aj pri zvýšenej telesnej hmotnosti.
  • Svetelná clona
  • Katarakta, najmä jadrová, je rizikovým faktorom pre rozvoj AMD. Chirurgické odstránenie šedého zákalu môže prispieť k progresii ochorenia u pacientov s existujúcimi zmenami v makulárnej oblasti.

  Príznaky AMD

  Vekom podmienená makulárna degenerácia zvyčajne spôsobuje pomalú, bezbolestnú a nezvratnú stratu zraku. V zriedkavých prípadoch môže byť strata zraku závažná.

  Včasné príznaky straty zraku pri AMD sú: t

  • vznik tmavých škvŕn v centrálnom videní
  • rozmazanie obrazu
  • skreslenie objektov
  • zhoršené vnímanie farieb
  • vážne poškodenie zraku pri zlom svetle a tme

  Najzákladnejším testom na určenie prejavov AMD je Amslerov test. Amslerova mriežka sa skladá z pretínajúcich sa priamok s centrálnou čiernou bodkou uprostred. Pacienti s prejavmi AMD môžu vidieť, že niektoré čiary sú rozmazané alebo zvlnené a tmavé škvrny sa objavujú v zornom poli.

  Očný lekár môže rozlišovať medzi prejavmi tohto ochorenia predtým, ako sa vyvinú zmeny v pacientovom videní a pošlú mu ďalšie vyšetrenia.

  Diagnóza AMD

  Diagnóza AMD je založená na anamnéze, sťažnostiach pacientov, hodnotení zrakových funkcií a údajoch z vyšetrenia sietnice pomocou rôznych metód. V súčasnosti je fluorescenčná angiografia očného fundusu (FAHD) rozpoznaná ako jedna z najviac informatívnych metód na detekciu patológie retiny. Do pacientovej žily sa vstrekujú rôzne modely kamier a špeciálnych kontrastných látok, fluoresceínu alebo indokyanínovej zelene, a potom sa na vykonanie FAGD používa séria obrázkov na pozadí.

  Stereoskopické obrazy môžu byť tiež použité ako zdroj pre dynamické monitorovanie mnohých pacientov so závažným suchým AMD a pacientov počas liečby.

  Na jemné vyhodnotenie zmien v sietnici a makule sa používa OCT (optická koherentná tomografia), ktorá umožňuje identifikovať štrukturálne zmeny v najskorších štádiách degenerácie sietnice.

  Úprava suchých a mokrých foriem AMD

  Napriek obrovskému pokroku v zlepšovaní metód diagnostiky AMD zostáva jej liečba pomerne zložitým problémom. Pri liečbe suchých foriem AMD a pri vysokom riziku vzniku ochorenia, aby sa normalizovali metabolické procesy v sietnici, sa odporúča vykonávať kurzy antioxidačnej terapie.

  Podľa štúdie AREDS bola výhoda užívania antioxidantov dosiahnutá u tých účastníkov, ktorí mali stredne alebo neskoré štádium AMD aspoň v jednom oku. Kombinovaná terapia s antioxidantmi, zinkom a meďou po dobu 5 rokov znížila výskyt neskorého štádia AMD o 25% a riziko straty zrakovej ostrosti o 3 alebo viac riadkov o 19%.

  Je potrebné pripomenúť, že substitučná terapia na prevenciu a liečbu suchej AMD nemôže byť kurzom, jej použitie je možné len trvalo. Liek by sa mal používať u ľudí starších ako 50 rokov av prítomnosti rizikových faktorov (fajčenie, nadváha, zaťažená anamnéza, extrakcia šedého zákalu), dokonca aj skôr.

  Liečba mokrej formy AMD je zameraná na potlačenie rastu abnormálnych ciev. V súčasnosti existuje v Rusku množstvo liekov a metód, ktoré umožňujú zastaviť alebo znížiť prejavy abnormálnej neovaskularizácie, ktorá zlepšila zrak významného počtu ľudí s vlhkou formou AMD.

  Viac informácií nájdete v našom článku "Liečba pokročilej makulárnej degenerácie."

  Zdroje: http://glaznoy-doctor.ru/prochie-zabolevaniya/lechenie-suxoj-i-vlazhnoj-formy-vozrastnoj-makulyarnoj-degeneracii-setchatki.html, http://mosglaz.ru/blog/item/918- vmd-vozrastnaya-makulyarnaya-degeneratsiya.html, http://www.vseozrenii.ru/glaznye-bolezni/makulodistrofiya/

  Vypracovať závery

  Ak čítate tieto riadky, možno dospieť k záveru, že vy alebo vaši blízki máte nízke videnie.

  Vykonali sme vyšetrovanie, študovali sme veľa materiálov, a čo je najdôležitejšie, skontrolovali sme väčšinu techník obnovy vízie. Verdikt je:

  Rôzne cviky pre oči, ak dali mierny výsledok, potom, akonáhle boli cvičenia zastavené, videnie sa prudko zhoršilo.

  Operácie obnovujú zrak, ale aj napriek vysokým nákladom, o rok neskôr, vízia začína opäť klesať.

  Rôzne farmaceutické vitamíny a potravinové doplnky nedali absolútne žiadny výsledok, ako sa ukázalo, to všetko sú marketingové triky farmaceutických spoločností.

  Jediný liek, ktorý dal významný
  výsledkom je Orlium.

  V súčasnosti je to jediný liek, ktorý je schopný plne obnoviť zrak na 100% BEZ OPERÁCIE v 2-4 týždňoch! Mimoriadne rýchle účinky sa prejavili v skorých štádiách zrakového poškodenia.

  Požiadali sme ministerstvo zdravotníctva. A pre čitateľov našich stránok je teraz možnosť získať balenie Orlium ZADARMO!

  Varovanie! Predaj falošnej drogy Orlium sa stal častejším. Uskutočnenie objednávky na oficiálnych stránkach vám zaručí, že dostanete kvalitný produkt od výrobcu. Okrem toho, nákup vyššie uvedených odkazov, dostanete záruku vrátenia (vrátane nákladov na dopravu), ak liek nemá terapeutický účinok.

  Vekovo podmienená makulárna degenerácia

  Našou úlohou je zachrániť zrak!

  Vekovo podmienená makulárna degenerácia (AMD) je hlavnou príčinou slepoty u ľudí starších ako 50 rokov! Podľa WHO v súčasnosti trpí touto chorobou viac ako 45 miliónov ľudí na svete.

  Prevencia slepoty a obnovenie zraku je našou základnou koncepciou práce s pacientmi s vekom podmienenou makulárnou dystrofiou. Na našej klinike používame moderný a efektívny vývoj v oblasti diagnostiky a liečby tohto ochorenia. Včasná liečba anti-VEGF terapiou poskytuje spoľahlivý výsledok!

  Je dôležité si uvedomiť, že najspoľahlivejším spôsobom diagnostiky makulárnej dystrofie je preventívna návšteva oftalmológa a cielené vyšetrenie fundusu so širokým žiakom počas oftalmologického vyšetrenia!

  ČO JE AMD?

  Vekovo podmienená makulárna dystrofia (AMD) je patologický proces v centrálnej (makulárnej) oblasti sietnice, čo vedie k výraznému poklesu vizuálnej funkcie. Retinálna makulárna oblasť je zodpovedná za centrálnu zrakovú ostrosť, a keď je poškodená, predmetné objekty sa najprv deformujú a priame čiary sa javia zakrivené, potom sa v centrálnej oblasti videnia objaví nepriehľadný bod. Výsledkom je, že pacienti majú výrazné problémy s rozpoznaním tvárí, čítaním, jazdou, je ťažké navigovať sa v priestore, zvyšuje sa riziko zranenia (pád, podliatiny, zlomeniny). Vo všeobecnosti sa kvalita normálneho života každej osoby zhoršuje, čo vedie k sociálnej izolácii a klinickej depresii.

  Chronický dystrofický proces v centrálnej zóne sietnice vzniká v dôsledku zmien metabolizmu a cievneho systému súvisiacich so starnutím. V dôsledku toho dochádza k porušeniu sily sietnice, čo vedie k poruche choriokapilárnej vrstvy, Bruchovej membrány a pigmentového epitelu sietnice. Podľa štatistík je táto patológia hlavnou príčinou straty centrálneho videnia, vrátane slepoty u pacientov starších ako 50 rokov. Závažnosť ochorenia je spôsobená centrálnou lokalizáciou procesu a spravidla dvojstranným poškodením očí.

  Keď makulárna dystrofia ovplyvňuje fotoreceptory - bunky zodpovedné za objektívne videnie, dáva nám možnosť čítať, vidieť vzdialené objekty a rozlišovať farby.

  FORMY MACHULODYSTROPHY

  Existujú dve formy makulárnej degenerácie súvisiacej s vekom - suché a mokré.

  DRY FORM WMD (AGE MACHULODISTROPHY)

  Suchá AMD je najbežnejšou formou ochorenia a vyvíja sa v niekoľkých štádiách. V počiatočných štádiách suchej AMD sa tvoria žlté usadeniny, známe ako drúzy, ktoré sa začínajú hromadiť v retinálnych vrstvách oka. Priatelia sa môžu líšiť veľkosťou a množstvom a sú považovaní za súčasť prirodzeného procesu zmien súvisiacich s vekom na strane očí. Strata zraku v tomto štádiu nie je významná, najmä pri jednostranných léziách.

  Postupom času ochorenie postupuje do vývoja suchej AMD a môže sa nakoniec premeniť na vlhkú formu. V rozvinutom štádiu suchej AMD, okrem zvýšenia počtu a veľkosti drúz, pacienti zažívajú deštrukciu fotocitlivých buniek a tkanív obklopujúcich makulu. To spôsobuje už značné problémy so zrakom.

  Suchá AMD môže postihnúť jedno alebo obe oči. V prípade, že je u pacienta postihnuté len jedno oko, je v počiatočných štádiách ťažšie detegovať počiatočné zmeny zraku v dôsledku toho, že zdravé oko pracuje intenzívnejšie na kompenzáciu nedostatku zraku v dôsledku postihnutého oka. Preto je veľmi dôležité pravidelne navštevovať oftalmológa na kontrolu zrakovej ostrosti očí a iných preventívnych štúdií.

  WET AMD FORM (AGE MACHULODISTROPHY)

  Vlhká forma AMD, známa tiež ako neovaskulárna makulárna dystrofia alebo exsudatívna AMD, je najzávažnejšou a najagresívnejšou formou vekom podmienenej makulárnej dystrofie. U asi 15 - 20% pacientov sa suchá AMD zmení na vlhkú formu.

  Pri mokrom AMD sa začínajú tvoriť nové abnormálne krvné cievy v choriokapilárnej vrstve pod makulou, tento proces sa nazýva neoangiogenéza. Prostredníctvom týchto defektných patologických ciev presakuje tekutina a krv, čo môže spôsobiť vznik pľuzgierových dutín pod makulou. Sú to práve tieto drážky, ktoré deformujú videnie v postihnutom oku, a preto sa priamky javia ako zvlnené. Pacient môže vidieť tmavý bod alebo rôzne škvrny v strede zorného poľa. Je to spôsobené akumuláciou krvi alebo tekutiny pod makulou.

  Na rozdiel od suchej AMD, ktorá sa môže vyvíjať pomaly, sa vlhká AMD vyvíja pomerne rýchlo a poškodzuje makulárnu oblasť, čo čoskoro vedie k výraznej strate centrálneho videnia a slepoty. Preto je pre pacientov s rizikom vzniku vlhkej AMD veľmi dôležité pravidelne kontrolovať ich videnie oftalmológom. Ak nezačnete s liečbou vlhkej AMD včas, krvácanie do oka môže spôsobiť vznik jazvového tkaniva, čo vedie k nezvratnej strate zraku.

  AKÉ SÚ RIZIKOVÉ FAKTORY A PRÍČINY AMD?

  Vekovo podmienená makulárna dystrofia je multifaktoriálna, polymorfná choroba centrálnej zóny sietnice a cievnatky. Účinok nasledujúcich faktorov niekoľkokrát zvyšuje riziko vzniku AMD a agresívnej progresie tohto ochorenia: t

  • Vek nad 50 rokov.
  • Rodinná predispozícia a genetické faktory.
  • Paul. U žien je riziko vzniku AMD dvakrát vyššie ako u mužov.
  • Nadváha a obezita.
  • Fajčenia.
  • Dlhé a intenzívne ožarovanie.
  • Prítomnosť chronických ochorení, ako sú:

 • hypertenzia;
 • ateroskleróza;
 • systémové ochorenia;
 • cukrovky a iných chorôb.
 • Nebezpečenstvá pri práci (laser, ionizujúce žiarenie).
 • Zlá ekológia.
 • Ďalšími príčinami môžu byť poranenia, infekčné alebo zápalové ochorenia oka, vysoká myopia.

  ČO SÚ HLAVNÉ PRÍZNAKY AMD?

  V skorých štádiách AMD nemusia byť žiadne zjavné príznaky. Postupom času si pacienti všimnú stratu jasu a kontrastu farieb, nejasnosti, nejasnosti obrazu, pre nich je ťažké vidieť detaily objektov, či už v blízkosti alebo ďaleko. Priamky sú vnímané ako zvlnené alebo čiastočne zlomené hlavne v centrálnych častiach zorného poľa. Vnímanie známych predmetov sa mení, napríklad sa zdá, že dvere sú skreslené.

  • Zobrazuje sa prvé rozmazanie, potom tmavá škvrna v strede zorného poľa.
  • Je ťažké rozlíšiť farby.
  • Rozmazané videnie.
  • Znížená citlivosť na kontrast.
  • Vízia sa znižuje pri prechode z jasného na tlmené osvetlenie.
  • Priestorové videnie je poškodené.
  • Zvyšuje citlivosť na jasné svetlo.
  • Vizuálna funkcia sa zlepšuje v noci.
  • Tváre sú rozmazané.
  • Je nemožné pracovať, v ktorom musíte vidieť dobre blízko, napríklad, je takmer nemožné niť ihlu.

  Ak zistíte, že tieto príznaky by mali byť okamžite vyšetrené oftalmológom!

  Je dôležité si pamätať! Vlhká forma AMD sa môže vyliečiť. Kľúčom k úspechu je čo najskôr rozpoznať symptómy a podniknúť okamžité kroky, aby sa dosiahla správna liečba.

  JE MOŽNÉ VRÁTIŤ STRATU ZOBRAZENIA, KTORÉ SA VZŤAHUJE NA WMD WET FORM?

  Samozrejme. Bolo klinicky dokázané, že včasná diagnostika a špecifické progresívne terapie pomáhajú obnoviť videnie pacientov.

  AKO SA AMD ZNAMENÁ?

  Zmena zraku môže byť určená doma jednoduchým testom, na ktorý sa používa mriežka Amsler. Tento test je určený na identifikáciu chorôb centrálnej oblasti sietnice a na monitorovanie dynamiky liečby v prítomnosti existujúcej patológie centrálnej zóny sietnice. Amsler test by mal byť umiestnený vo vzdialenosti 30 cm od oka a druhé oko by malo byť zakryté rukou, potom zaostriť na bod tuku v strede testu. Ak ste našli nejaké zmeny - označte ich na Amslerovom teste alebo nakreslite, ako to vidíte, a vezmite so sebou na oftalmológa.

  ČO JE DIAGNOSTICKÁ SKÚŠKA PODĽA ZHROMAZDNÉHO ZHROMAŽDENIA ZHROMAŽDENÉ V ZHN?

  Okrem rutinných diagnostických testov na retinálnu dystrofiu, ako sú zraková ostrosť, biomikroskopia, vyšetrenie fundusu (oftalmoskopia), vizuálne polia (perimetria), využívame moderné počítačové metódy pre diagnostické štúdie sietnice. Medzi nimi najviac informatívne pre AMD je optická koherenčná tomografia. Táto štúdia vám umožňuje identifikovať najskoršie zmeny, ku ktorým dochádza pri makulárnej degenerácii sietnice. Optická koherentná tomografia (OCT) vám umožňuje identifikovať zmeny v tkanivových štruktúrach sietnice a určiť formu makulárnej dystrofie.

  Osobitná pozornosť sa venuje ZKÚ v prípadoch, keď existuje nezrovnalosť medzi zrakovou ostrosťou a fundusovým obrazom získaným konvenčným oftalmoskopickým vyšetrením. Okrem toho je táto štúdia určená na monitorovanie účinnosti liečby. Okrem OCT v niektorých prípadoch predpisujeme fluoresceínovú angiografiu sietnice (FAG) - to umožňuje použitie intravenózneho farbiva (fluoresceínu) na diagnostiku zmien v štruktúre ciev sietnice, čo je nevyhnutné na identifikáciu zdroja edému, pri predpisovaní laserovej koagulácie sietnice. Všetky tieto štúdie umožňujú určiť diagnózu, štádium ochorenia, vybrať správnu taktiku liečby.

  MODERNÉ ZAOBCHÁDZANIE S WET AMD FORM

  V súčasnosti sa používa rad účinných liečebných postupov pre vlhkú formu AMD. Táto liečba je zameraná na zastavenie angiogenézy (tvorba nových defektných krvných ciev) v oku a sú nazývané "antiangiogénne", "antiproliferatívne" terapie alebo "anti-VEGF" terapie. Rodina proteínov VEGF (vaskulárny endotelový rastový faktor) potencuje rast nových defektných krvných ciev. Anti-VEGF terapia je zameraná na spomalenie progresie vlhkej AMD av niektorých prípadoch môže zlepšiť zrak. Táto terapia je obzvlášť účinná, ak sa aplikuje pred štádiom zjazvenia - potom môže liečba zachovať videnie.

  ČO SÚ PRÍPRAVY PRE TERAPIE ANTI-VEGF?

  Existuje niekoľko hlavných liekov, ktoré sú inhibítormi VEGF, sú najúčinnejšie na liečbu vlhkej formy AMD:

  Macugen (Pegaptanib) je inhibítor VEGF, ktorý sa odporúča na liečbu vlhkej AMD. Macugen pôsobí priamo na VEGF a tým pomáha spomaliť stratu zraku. Toto liečivo sa injikuje priamo do oka ako endovitriálna injekcia. Táto terapia si vyžaduje opakované injekcie, ktoré sa konajú každých päť až šesť týždňov. Macugen stabilizuje videnie u približne 65% pacientov.

  Lucentis (Ranibizumab) je vysoko účinná liečba vlhkej formy AMD. Lucentis je typ anti-VEGF liečiva nazývaný monoklonálny protilátkový fragment, ktorý bol vyvinutý na liečbu ochorení sietnice. Injekcia sa aplikuje priamo do oka ako endovitriálna injekcia a môže stabilizovať videnie a môže dokonca zvrátiť stratu.

  Naše klinické pozorovania ukazujú, že najlepšie výsledky sa pozorujú, ak sa liek podáva niekoľkokrát mesačne. Údaje získané v klinických štúdiách tiež ukázali, že po dvoch rokoch liečby mesačnými injekciami Lucentisu sa stabilizovalo videnie u približne 90% pacientov, čo je významný ukazovateľ obnovy zraku.

  Eilea (Aflibercept) je tiež vysoko účinným liečivom na liečbu vlhkej formy AMD podávanej s nižšou frekvenciou podávania. Eulea je typ anti-VEGF liečiva známeho ako fúzny proteín, ktorý sa podáva priamo endovitrálne do oka pacienta pri ošetrovaní vlhkej formy AMD. Eulea pôsobí priamo na VEGF, ako aj na ďalší proteín, nazývaný placentárny rastový faktor (PRF), ktorý sa tiež nachádzal v nadbytku v sietnici u pacientov trpiacich vlhkou formou makulárnej dystrofie. Po prvých 3 injekciách s mesačným intervalom a následnými injekciami každé dva mesiace Eilea vykazuje rovnakú účinnosť ako mesačné injekcie Lucentisu.

  V klinických štúdiách sa pravidelne podávali mesačné injekcie Lucentisu a injekcie lieku Eilea po dobu troch mesiacov a potom každý druhý mesiac u pacientov s vlhkou formou makulárnej degenerácie podmienenej vekom. Po prvom roku liečby sa preukázalo, že injekcie lieku Eilea raz za dva mesiace zlepšili alebo zachovali zrak u pacientov s AMD na úrovni porovnateľnej s hladinou, ktorá sa dosiahla v rámci používania lieku Lucentis. Bezpečnosť oboch liekov je tiež podobná. Vo všeobecnosti pacienti, ktorým bol podávaný Eilea, potrebovali menej injekcií na dosiahnutie rovnakej účinnosti ako pri mesačných injekciách Lucentisu.

  Avastin (Bevacizumab) je protinádorové liečivo s vysokou anti-VEGF aktivitou, ktoré predpisujú oftalmológovia ako terapia pre neregistrovanú indikáciu na liečbu vlhkej formy vekom podmienenej makulárnej degenerácie. Avastín je typom anti-VEGF liečiva, ktoré sa nazýva monoklonálna protilátka, ktorá bola vyvinutá na liečbu rakoviny (jej progresia tiež závisí od angiogenézy). V štruktúre je Avastin podobný Lucentisu. Niektorí oftalmológovia predpisujú Avastin pacientom, ktorí trpia vlhkou formou AMD, pred opätovným zložením liečiva tak, že sa môžu podávať priamo do oka.

  Keďže sa preukázalo, že injekcie Avastinu sú podobné účinnosti ako liečba mokrej makulárnej dystrofie Lucentisom, niektorí oftalmológovia používajú Avastin, pretože je podstatne lacnejší ako Lucentis. Injekcie Avastinu sa môžu podávať mesačne alebo menej často v súlade s plánom určeným ošetrujúcim lekárom.

  Všetky anti-VEGF prípravky z vlhkej formy makulárnej dystrofie sa podávajú priamo do oka iba endoventrálne. Vitreoretinológovia (špecialisti na sietnicu) sú špeciálne vyškolení na bezpečné a bezbolestné vykonávanie tejto endovitriálnej injekcie. Frekvenciu injekcií určuje oftalmológ v závislosti od závažnosti stavu pacienta. Okrem anti-VEGF sa vo vlhkej forme AMD používa dehydratačná terapia a laserová koagulácia sietnice. Je tiež potrebné vedieť, že všetky použité lieky majú riziká spojené s ich príjmom, čo je potrebné zvážiť vo vzťahu k prínosu, ktorý takéto lieky prinášajú. Tak ako pri liečbe priamo proti VEGF, takéto riziká môžu zahŕňať očné infekcie, zvýšenie vnútroočného tlaku, odchlípenie sietnice, lokálny zápal, dočasné rozmazané videnie, krvácanie spojiviek, podráždenie očí a bolesť očí.

  "Anti-VEGF terapia môže spomaliť progresiu AMD av niektorých prípadoch pomôcť zlepšiť a obnoviť videnie pacienta."

  Je veľmi dôležité mať na pamäti, že mokrá forma AMD je chronické ochorenie, ktoré vyžaduje celoživotné pozorovanie a liečbu oftalmológom. Vďaka moderným liekom proti VEGF môžete udržať zrak vysoký. Ak nebudete dodržiavať liečbu tak, ako Vám predpísal Váš oftalmológ, vaše videnie sa môže naďalej zhoršovať, čo môže viesť k slepote.

  Ak sa chcete stretnúť s klinikou Dr. Kurenkova alebo získať informácie o nákladoch na testovanie a liečbu AMD, zavolajte na +7 (495) 781-9333.

  Endovital injekcie od 17.000 rubľov bez nákladov na liek.

  Viac Informácií O Vízii

  Porucha zraku u detí

  Všeobecné informácie

  Zrakové postihnutie u detí spôsobuje nepohodlie a problémy pri štúdiu reality. Môže ovplyvniť zúženie sociálnych kontaktov, ako aj výrazne obmedziť orientáciu v okolitom priestore....

  Strata rias: príčiny a spôsoby liečby

  Oči nie sú len zrkadlom duše, ale aj ukazovateľom zdravia. Ak nie je v poriadku s telom, objaví sa začervenanie, opuch, zraková ostrosť sa zníži, riasy môžu začať vypadávať....

  Hyperopia u detí: liečba

  Zvyčajne sa liečba hyperopie u detí vykonáva vtedy, keď sa prejavy ochorenia stanú dostatočne jasnými. Hypermetropia, tiež nazývaná ďalekozrakosť, je normálnym javom pre rastúce telo dieťaťa....

  Môj dojem z očných kvapiek

  Nedávno testované na sebe kvapku pre oči "Vial". Dôvodom záujmu očných kvapiek bola sčervenanie a zápal očí, ktorý bol v poslednej dobe mučivý. Posledné štyri roky som sedel len pri počítači - a tu nemôžete robiť nič, mám takú prácu....